Missing Person (Tren Orang Hilang) – Slank

Culik menculik lagi jaman culik-culik-an
hilang menghilang lagi,nge-trend orang yang hilang..
Dimana mereka berada ?
Gimana nasib mereka ?
Ngumpet takut apa diumpetin ?
Ada di sel apa udah mati ?
Lepas-lepas-in sebab-sebab sekalian jelasin
Bebas-bebas-in kalo memang di dalam bui
Nggak ada kabar berita… ?
Jangan-jangan mereka di siksa… ?
Tiba-tiba lepas (yang lepas) apa benar lepas ?
Kok pada diam mulut membungkam (apa di bungkam) ?
Lepas-lepas-in…bebas-bebas-in…balik-balik-in walau cuma tubuh yang mati.
Lepas-lepas-in…bebas-bebas-in… balik-balik-in… rasa aman biar pada tentram…