Dunia Baru – Base Jam

Kian perih luka meraja kita manusia tak lagi saling percaya
Ego kalahkan luhurnya cinta kepekaan nurani s’makin terkikis
Semestinya kita berkaca pada relung hati terdalam
Seharusnya kita berjalan satukan tangan penuh cinta
Benahi diri…benahi nurani kita awali dunia yang baru
Dengan kedamaian…saling mengasihi tiada curiga
Pulihkan luka…sirnakan duka badai kan berlalu
Dunia teteskan air mata dia menangis
Melihat cemarnya tingkah laku manusia
Kita tetap satu…jangan berakhir
Satu semakin nyata…jangan berakhir