Anato Mi – Super Bejo

Rambut, alis, mata
Hidung dan bibir
Gigi, lidah, leher 2x

Rambut ketombe
Mata bele’an
Hidung ingusan
Bibir, gigi ileran
Leher cantengan

Da da, da da
Bulu-bulu di dada
Ser ser, ser ser
Bulu-bulu di puser

Sir sir, sir sir
Bulu-bulu disisir
But but, but but
Bulu-bulu dicabut

Na na, na na
Bulu di mana-mana
Sor sor, sor sor
Bulu disensor
Sensor… Sensor…!