Anyam-Anyaman Nyaman – Sujiwo Tedjo

Anut runtut tansah reruntungan Munggah mudhun gunung anjlog samudra Gandheng rendhengan jejering rendheng Reroncening kembang Kembang temanten Mantene wus dandan dadi dewa...