Asik Aja – Sadie

Siplah kalau maumu break Ya semoga kita asik aja Siplah kalau maumu break Ya semoga kita asik aja Kamu bilang kamu bosan...